Πολιτική απορρήτου

Τελευταία ενημέρωση: 24 Μαΐου 2018

I. Όλες οι πληροφορίες που αφορούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών είναι απόρρητες. Η εταιρεία έχει υιοθετήσει διαδικασίες που προστατεύουν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται από τους χρήστες μέσω του διαδικτυακού τόπου. Τα δεδομένα προστατεύονται από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή κοινοποίηση, απώλεια ή παράνομη χρήση και αλλοίωση ή καταστροφή. Χάρη στη χρήση τεχνολογίας ψηφιακής πιστοποίησης, η διαδικασία της σύνδεσης είναι ασφαλής για τους χρήστες του διαδικτυακού τόπου.

ΙΙ. Η πλοήγηση στον διαδικτυακό μας τόπο και στις εφαρμογές του, η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την αγορά υπηρεσιών και η δημιουργία προσωπικού λογαριασμού στον διαδικτυακό τόπο του ξενοδοχείου εκλαμβάνονται ως ρητή αποδοχή και συναίνεση του χρήστη στην μελλοντική λήψη πληροφοριών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με ενέργειες προώθησης ή μάρκετινγκ για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Τα δεδομένα που αποθηκεύονται και αφορούν πληροφορίες των συμμετεχόντων τηρούνται πάντα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον Ν. 2472/1997, τον Ν. 4771/2006 και τις αποφάσεις και οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Οι συμμετέχοντες διατηρούν το δικαίωμα να επικοινωνήσουν με τη διοργανώτρια εταιρεία και να ζητήσουν –ανά πάσα στιγμή και χωρίς καμία χρέωση– την επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή των δεδομένων τους και την εξαίρεσή τους από τους καταλόγους αλληλογραφίας.


Μπορείτε να αρνηθείτε την αποδοχή των cookies ενεργοποιώντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα πλοήγησής σας. Επικοινωνήστε με τον πάροχό σας για να μάθετε πώς μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα cookies. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση απενεργοποίησης των cookies ορισμένες λειτουργίες των προϊόντων/υπηρεσιών μας ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.

ΙΙΙ. Η εταιρεία δεν κοινοποιεί δεδομένα που αφορούν τους χρήστες του διαδικτυακού τόπου και τις συναλλαγές τους, παρά μόνο κατόπιν γραπτής συγκατάθεσής τους ή βάσει δικαστικής απόφασης ή βάσει απόφασης άλλης δημόσιας αρχής. Στις πληροφορίες της συναλλαγής, πρόσβαση έχει αποκλειστικά το εξουσιοδοτημένο προσωπικό και μόνο όποτε κρίνεται απαραίτητο. Οι χρήστες μπορούν ανά πάσα στιγμή να ζητήσουν ενημέρωση για τα δεδομένα που τηρούνται αναφορικά με το πρόσωπό τους, καθώς και διόρθωση των δεδομένων, σε περίπτωση που διαπιστώσουν λάθη.

IV. Η πρόσβαση στα συστήματα (διακομιστές) της εταιρείας ελέγχεται από τείχος προστασίας (firewall), το οποίο επιτρέπει τη χρήση ορισμένων υπηρεσιών και αποκλείει την πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων με απόρρητες πληροφορίες της εταιρείας.

Επισκόπηση πολιτικής απορρήτου

Ο παρών διαδικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies με σκοπό να προσφέρει στον χρήστη την καλύτερη δυνατή εμπειρία. Οι πληροφορίες των cookies αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησης και εκτελούν λειτουργίες, π.χ. αναγνωρίζουν τον χρήστη κάθε φορά που επισκέπτεται τον διαδικτυακό μας τόπο και βοηθούν την ομάδα μας να κατανοήσει ποιες ενότητες του διαδικτυακού τόπου βρίσκετε πιο ενδιαφέρουσες και χρήσιμες.

Αυστηρώς απαραίτητα cookies

Τα αυστηρώς απαραίτητα cookies πρέπει να είναι διαρκώς ενεργοποιημένα, ώστε να είμαστε σε θέση να αποθηκεύουμε τις προτιμήσεις σας για ρυθμίσεις που αφορούν τα cookies.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των cookies

Αν απενεργοποιήσετε αυτό το cookie, τότε δεν θα μπορούμε να αποθηκεύουμε τις πληροφορίες σας. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε τα cookies ξανά και ξανά κάθε φορά που επισκέπτεστε τον διαδικτυακό τόπο.

Cookies τρίτων

Ο παρών διαδικτυακός τόπος χρησιμοποιεί Google Analytics με σκοπό τη συλλογή ανώνυμων πληροφοριών, όπως ο αριθμός των επισκεπτών του διαδικτυακού τόπου και οι πιο δημοφιλείς σελίδες.

Διατηρώντας αυτό το cookie ενεργοποιημένο μάς βοηθάτε να βελτιώσουμε τον διαδικτυακό μας τόπο.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των cookies